English | Bahasa Malaysia

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan undang-undang dalam penggunaan laman web Public Gold Sdn Bhd, di https://www.publicgold.com.my.

Dengan mengakses laman web ini, kami berpendapat anda menerima terma dan syarat ini. Jika anda tidak bersetuju untuk menerima semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini, sila jangan teruskan penggunaan atau melayari laman web ini.

Terminologi berikut digunakan pada Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: "Pelanggan", "Anda" merujuk kepada anda, orang yang log masuk ke laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. "Syarikat", "Kami Sendiri", dan "Kami", merujuk kepada Syarikat kami. "Parti", "Pihak", atau "Kita", merujuk kepada kedua-dua pelanggan dan Syarikat. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada pelanggan dengan cara yang paling sesuai bertujuan untuk memenuhi keperluan pelanggan berselaraskan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, oleh dan tertakluk kepada, undang-undang semasa Malaysia. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar dan/atau dia atau mereka, dianggap sebagai boleh ditukar ganti dan oleh itu merujuk kepada perkara yang sama.


Pendedahan Risiko

Anda sedang mempertimbangkan untuk berurusan dengan kami di Public Gold Marketing Sdn. Bhd. perdagangan jongkong emas/perak yang melibatkan potensi keuntungan dan juga risiko kerugian. Pergerakan harga jongkong emas/perak dipengaruhi oleh pelbagai faktor yang kebanyakannya tidak dapat diramalkan. Pergerakan drastik dalam harga jongkong atas tindakan pasaran mungkin menyebabkan anda mengalami kerugian tambahan. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa pendedahan ini tidak boleh dan tidak akan menjelaskan semua risiko. Beberapa risiko yang berkaitan dengan penggunaan kemudahan perdagangan jongkong kami termasuk: -

 1. Anda harus membaca semua syarat jualan, prospektus atau dokumen tawaran lain yang berkaitan, apabila tersedia sebelum membuat pembelian. Semua pembayaran yang dibuat hendaklah dipindah secara langsung ke akaun bank Public Gold Marketing Sdn. Bhd. Jika mana-mana pembayaran dibuat melalui pihak ketiga dan membawa kepada sebarang kerugian, anda bersetuju bahawa Public Gold Marketing Sdn. Bhd. tidak akan memikul sebarang tanggungjawab dari segi undang-undang dan kewangan.
 2. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti semua risiko logam berharga dan/atau pertimbangan yang terkandung dalam dokumen.
 3. Tiada jaminan daripada pemerolehan logam berharga akan menghasilkan keuntungan. Anda harus memahami bahawa semua logam berharga mengandungi tahap risiko yang tertentu, dan ia mungkin mengakibatkan kerugian wang untuk sebarang pembelian logam berharga.
 4. Anda harus memastikan bahawa anda memahami perkaitan antara risiko dan pulangan.

Cookies@Kuki

Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk menggunakan kuki dalam perjanjian dengan dasar privasi Public Gold Marketing Sdn Bhd.

Kebanyakan laman web interaktif menggunakan kuki untuk membenarkan kami dapatkan semula butiran pengguna pada setiap lawatan. Kuki yang digunakan pada laman web kami membolehkan kefungsian kawasan tertentu bagi memudahkan orang ramai melawat laman web kami. Beberapa ahli gabungan/rakan kongsi pengiklanan kami juga mungkin menggunakan kuki.


Lesen

Melainkan dinyatakan sebaliknya, Public Gold Marketing Sdn. Bhd. dan/atau pemberi lesennya pemilik hak harta intelek untuk semua bahan di laman web ini. Semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh mengakses ini daripada laman web ini untuk kegunaan peribadi anda tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.


Anda dilarang:

 • Terbitkan semula bahan daripada laman web ini
 • Jual, sewa atau sub-lesen bahan dari laman web ini
 • Menghasilkan semula, menduplikasi atau menyalin bahan dari laman web ini
 • Agihkan semula kandungan daripada laman web ini

Sebahagian daripada laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar-tukar pendapat dan maklumat dalam kawasan tertentu laman web. Public Gold Marketing Sdn. Bhd. tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau menyemak komen sebelum kehadirannya di laman web. Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat Public Gold Marketing Sdn. Bhd., ejen dan/atau sekutunya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, Public Gold Marketing Sdn. Bhd. tidak akan bertanggungjawab ke atas komen atau sebarang liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan/atau dialami kerana sebarang penggunaan dan/atau penampilan komen di laman web ini.

Public Gold Marketing Sdn. Bhd. berhak untuk memantau semua komen dan mengalih keluar sebarang komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.


Anda menjamin dan menyatakan bahawa:

 • Anda berhak untuk menyiarkan komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
 • Komen tidak menceroboh mana-mana hak harta intelek, termasuk tanpa had hak cipta, paten atau tanda dagangan mana-mana pihak ketiga;
 • Komen tidak mengandungi sebarang bahan fitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi.
 • Komen tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau memasarkan aktiviti komersial atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.
 • Anda dengan ini memberikan Public Gold Marketing Sdn. Bhd. lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedit dan memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakan, mengeluarkan semula dan mengedit mana-mana komen anda dalam sebarang bentuk, format atau media.

Hiperpautan ke Kandungan kami

Organisasi berikut mungkin membuat pautan ke laman web kami tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu:

 • Agensi-agensi kerajaan;
 • Enjin carian;
 • Pertubuhan berita;
 • Pengedar direktori atas talian boleh memaut ke laman web kami dengan cara yang sama seperti mereka memaut ke laman web perniagaan tersenarai lain; dan
 • Perniagaan Bertauliah Seluruh Sistem kecuali organisasi tidak berasaskan keuntunggan yang meminta, pusat beli-belah amal dan kumpulan pengumpulan dana amal yang mungkin tidak memaut ke laman web kami.
 • Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami, ke penerbitan atau maklumat laman web lain selagi pautan itu: (a) tidak dalam apa-apa cara mengelirukan; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang memautkan dan produk dan/atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan.

Kami mungkin mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain daripada jenis organisasi berikut:

 • sumber maklumat pengguna dan/atau perniagaan yang biasa diketahui;
 • tapak komuniti dot.com;
 • persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;
 • pengedar direktori dalam talian;
 • portal internet;
 • perakaunan, undang-undang dan firma perundingan; dan
 • institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan meluluskan permintaan pautan daripada organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan itu tidak akan membuatkan kami memandang negatif kepada diri kami sendiri atau perniagaan kami yang diiktiraf; (b) organisasi tidak mempunyai sebarang rekod negatif terhadap kami; (c) manfaat kepada kami daripada keterlihatan hiperpautan mengimbangi ketiadaan Public Gold Marketing Sdn. Bhd.; dan (d) pautan adalah dalam konteks maklumat sumber am.


Organisasi ini mungkin memaut ke halaman utama kami selagi pautan:

 • sama sekali tidak menipu;
 • tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang memautkan dan produk atau perkhidmatannya; dan
 • sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan.

Jika anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan di perenggan 2 di atas dan berminat untuk memaut ke laman web kami, anda mesti memaklumkan kami dengan menghantar e-mel kepada Public Gold Marketing Sdn. Bhd. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL tapak anda, senarai mana-mana URL yang anda ingin pautkan ke laman web kami dan senarai URL di tapak kami yang anda ingin memaut. Tunggu 2-3 minggu untuk maklum balas.


Organisasi yang diluluskan boleh membuat pautan ke laman web kami seperti berikut:

 • Dengan menggunakan nama korporat kami; atau
 • Dengan menggunakan pencari sumber seragam yang dipautkan kepada; atau
 • Dengan menggunakan mana-mana perihal lain mengenai laman web kami yang dipautkan yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan di tapak pihak yang memautkan.
 • Tiada penggunaan logo Public Gold Marketing Sdn. Bhd. atau karya seni lain akan dibenarkan untuk pautan tanpa perjanjian lesen tanda dagangan.

iFrames

Tanpa kelulusan dan kebenaran bertulis terlebih dahulu, anda tidak boleh membuat bingkai di sekeliling halaman web kami yang mengubah dalam apa jua cara persembahan visual atau penampilan laman web kami.


Liabiliti Kandungan

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kandungan yang muncul di laman web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami daripada semua tuntutan yang timbul di laman web anda. Tiada pautan harus muncul pada mana-mana laman web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain oleh mana-mana hak pihak ketiga.


Privasi Anda

Sila baca Dasar Privasi


Pemeliharaan Hak

Kami berhak meminta anda mengalih keluar semua pautan atau mana-mana pautan tertentu ke laman web kami. Anda meluluskan untuk segera mengalih keluar semua pautan ke laman web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk meminda terma dan syarat ini serta dasar pemautannya pada bila-bila masa. Dengan memaut secara berterusan ke laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi terma dan syarat pemautan ini.


Pembuangan pautan dari laman web kami

Jika anda menemui sebarang pautan di laman web kami yang menyinggung atas sebarang sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kepada kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan tetapi kami tidak bertanggungjawab untuk membalas secara langsung kepada anda.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah benar, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; kami juga tidak berjanji untuk memastikan bahawa laman web kekal tersedia atau bahan di laman web sentiasa dikemas kini.


Penafian

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami mengecualikan semua perwakilan, waranti dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

 • mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi;
 • mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salah nyata penipuan;
 • mengehadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai; atau
 • mengecualikan mana-mana liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.

Had dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Bahagian ini dan di tempat lain dalam penafian ini:

 • tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan
 • mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafian, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan untuk pelanggaran kewajipan berkanun.

Selagi laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.